Bakalářská práceNalezeno 121 odpovídajících inzerátů.

TémaKatedraVypsalStavAkad. rok
Efektivni aproximace lekarskych dat    VolnéKIVProf. Ing. Skala, CSc.Volné2017/2018
Experimentální výzkum proudění hřídelovou ucpávkou rozváděcího kola vzduchové turbíny    ObsazenéKKEIng. NewtonObsazené2017/2018
Experimentální výzkum vefukování vzduchu mezerou mezi rozváděcím a oběžným kolem    ObsazenéKKEIng. NewtonObsazené2017/2018
Experimentální výzkum vlivu axiální mezery mezi rozváděcím a oběžným kolem    ObsazenéKKEIng. NewtonObsazené2017/2018
Fulltextové nástroje pro vyhledávání ve velkých objemech dat    VolnéKIVCCA Group a.s.Volné2017/2018
Fulltextové vyhledávání s podporou porozumění textu dotazu    VolnéKIVDoc. Ing. Král, Ph.D.Volné2017/2018
Fulltextové vyhledávání s podporou stemmingu / lemmatizace    VolnéKIVDoc. Ing. Král, Ph.D.Volné2017/2018
Genetické algoritmy v diabetologických výpočtech    VolnéKIVDoc. Ing. Koutný, Ph.D.Volné2017/2018
Grafová analýza komplexních sítí (INF/IS) (pro rok 2018/19)    ObsazenéKIVIng. Nykl, Ph.D.Obsazené2017/2018
Heuristika pro napojení svalového vlákna na úponovou oblast    VolnéKIVDoc. Ing. Kohout, Ph.D.Volné2017/2018
Implementace operačního systému FreeRtos pro mikrokontrolér Tiva TM4C12xx    VolnéKIVDr. Ing. DudáčekVolné2017/2018
Implementace simulátoru (strukturně jednoduchých) obvodů v technologii CMOS    VolnéKIVIng. BělohoubekVolné2017/2018
Implementace testovacího nástroje pro časovou osu    ObsazenéKIVIng. Lipka, Ph.D.Obsazené2017/2018
Interaktivní průvodce areálem ZČU    ObsazenéKIVIng. Nykl, Ph.D.Obsazené2017/2018
Interaktivní reprezentace procesu KIV/ASWI    VolnéKIVIng. PíchaVolné2017/2018
Klasifikace dokumentů    ObsazenéKIVIng. Lenc, Ph.D.Obsazené2017/2018
Konstrukční změna stávajícího převodu s kuželovým soukolím s přímými na kuželové soukolí se zakřivenými zuby    NovéKKSŠKODA JS, a.s.Nové2017/2018
Lokalizace v bezdrátových senzorických sítích    ObsazenéKIVIng. Ledvina, CSc.Obsazené2017/2018
Měření proudových parametrů lopatkového kola volně se protáčejícího ve výstupním proudu z kontrakční dýzy kalibračního tunelu    ObsazenéKKEDoosan Škoda Power s.r.o.Obsazené2017/2018
Měření struktury ve vodním kanálu metodou stereo PIV    VolnéKKEIng. NewtonVolné2017/2018