Objektivní analýza výkonu překladačů vybraných programovacích jazyků

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


Cílem práce je vybrat různé vhodné typy algoritmů pro objektivní porovnání výkonu překladačů - např. násobení matic, KMP, backtracking, GEM, trénování MLP (Backprop), atp., tak aby testovaly výkon v různých úlohách s různými datovými typy a s různě těsnou vazbou na architekturu procesoru. Tyto algoritmy pak co nejpodobněji implementovat v několika vybraných programovacích jazycích (ANSI/ISO C, C++, C#, D, Java, Scala, Object Pascal - bude upřesněno při osobní konzultaci) a přeložit několika různými překladači (pokud jsou k dispozici). Následně detailně porovnat a popsat dosažené výkony (rychlost překladu, rychlost a paměťová náročnost vyprodukovaného kódu, atp.) a zjištěné poznatky.
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

Email: kekstein@kiv.zcu.cz

Vloženo: 18.12.2013 v 22:01:22

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchváleno--