Analýza vlivu hustoty sítě a turbulence na numerické řešení proudění v turbínových stupních

Analýza vlivu hustoty sítě a turbulence na numerické řešení proudění v turbínových stupních

Klíčová slova: turbína, proudění, účinnost, výpočet

Související URL: http://www.doosanskodapower.com

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Ve výpočtovém softwaru Ansys CFX nebo Numeca řešte numericky proudění v turbínovém stupni pro různé hustoty sítě a různé parametry turbulence. Cílem je určení vlivu jemnosti sítě vč. mezní vrstvy a parametrů turbulence na dosažené výsledky a zároveň stanovení optimální velikosti sítě.
Analýzu proveďte pro vysokotlaký turbínový stupeň.
Získané výsledky prověřte na středotlakém a nízkotlakém turbinovém stupni.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Doosan Škoda Power

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mátlová

Email: student@doosan.com

Telefon: 378185353

Web: http://www.doosanskoda.com

Vloženo: 1.4.2016 v 09:51:39

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Dr. Ing. Jaroslav Synáč
synac@kke.zcu.cz