Analýza vlivu rozhraní mezi statorem a rotorem na numerické řešení proudění v turbínových stupních

Analýza vlivu rozhraní mezi statorem a rotorem na numerické řešení proudění v turbínových stupních

Klíčová slova: turbína, proudění, účinnost, výpočet

Související URL: http://www.doosanskodapower.com

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Ve výpočtovém softwaru Ansys CFX nebo Numeca řešte numericky proudění v turbínovém stupni pro různá rozhraní mezi statorem a rotorem (mixing plane, frozen rotor, sliding mesh). Určete vliv polohy rozhraní na účinnost turbinového stupně stanovenou dle CFD. Určete rovněž vypovídací hodnotu ztrátových součinitelů statoru a rotoru.
Analýzu proveďte pro vysokotlaký turbínový stupeň.
Získané výsledky prověřte na středotlakém a nízkotlakém turbinovém stupni.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Doosan Škoda Power

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mátlová

Email: student@doosan.com

Telefon: 378185353

Web: http://www.doosanskoda.com

Vloženo: 1.4.2016 v 09:56:45

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Roman Gášpár
gaspar@kke.zcu.cz
Ing. Roman Gášpár
gaspar@kke.zcu.cz