Evoluční algoritmy v diabetologických výpočtech

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


1. Seznamte se rámcově s modelováním dynamiky glukózy
2. Seznamte se s evolučními algoritmy
3. Po dohodě s vedoucím práce vyberte 10 algoritmů
4. Algoritmy implementujte pro CPU a GPU dle specifikace dodané vedoucím práce
5. Ověřte a zhodnoťte dosažené výsledky co do přesnosti, ale i výpočetní náročnosti
Pro akad. rok: 2018/2019

Vložil: Doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.

Email: txkoutny@kiv.zcu.cz

Vloženo: 15.4.2016 v 01:20:05

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoDoc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.
txkoutny@kiv.zcu.cz
Doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.
txkoutny@kiv.zcu.cz