Vytváření interaktivní prezentace z dat kancelářských souborů

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


Na katedře vzniká soubor dokumentů a dalších artefaktů, zachycujících historii katedry a výuky informačních technologií na vysoké škole v Plzni. Tyto materiály jsou většinou ve formátu MS Office v adresářové struktuře, která se postupně vyvíjí a rozšiřuje.

Cílem práce je vytvořit nástroj (relativně jednoduchý co do ovládání), který umožní z těchto materiálů vytvářet, resp. aktualizovat, webovou prezentaci s přehlednou navigací a atraktivním vzhledem. Pro realizaci tohoto cíle bude potřeba seznámit se s možnostmi programového ovládání MS Office a nastudovat možnosti vhodného šablonovacího mechanismu, použitelného pro generování HTML5 výstupu.

Možné rozšíření: Umožnit generování i jiných výstupních formátů, např. kompetního .docx či .pdf dokumentu, souborů s markup pro wiki, apod.

Body zadání:

1. Seznamte se s formáty souborů kancelářské sady Microsoft Office a možnostmi programového přístupu k jejím aplikacím, jakož i s technologiemi pro vytváření moderních webů s převahou textového a multimediálního obsahu.
2. Prostudujte možnosti automatizované konverze souborů MS Office do formátu vyznačovacích jazyků, zejména HTML.
3. Navrhněte programový nástroj, který dovolí uživateli převádět množiny těchto souborů (spolu s daty souvisejícími -- obrázky, dokumenty apod.) do podoby vhodné pro webovou interaktivní prezentaci. Zohledněte potřebu šablonování, konfigurovatelné navigace v prezentaci, čistoty generovaného kódu a použitelnosti prezentace včetně responzivního vzhledu.
4. Nástroj implementujte v podobě, která uživatelům umožní snadné ovládání funkcí i možností konfigurace dle předchozího bodu.
5. Ověřte správnou funkčnost a použitelnost nástroje na vhodných množinách dat.

----

Poznámky:

* Základní varianta (zejm. body 1 a 4): nástroj generuje "statickou" prezentaci (např. HTML5, nebo PHP + jQuery/Bootstrap/...), změna šablony a navigace možná tím, že se přegeneruje
* Rozšířená varianta: nástroj generuje data vhodná pro import do redakčního systému (wiki, WordPress apod.) a v rámci práce je nakonfigurován a ozkoušen tento systém spolu s importem dat do něj

* K bodu 3 mj. https://www.nngroup.com/articles/responsive-web-design-definition/
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.

Email: brada@kiv.zcu.cz

Vloženo: 15.4.2016 v 01:20:10

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoDoc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.
brada@kiv.zcu.cz
Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.
brada@kiv.zcu.cz