Genetické algoritmy v diabetologických výpočtech

Související URL: http://diabetes.zcu.cz/

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


1. Seznamte se vybraným modelem dynamiky glukózy
2. Seznamte se s následujícími genetickými algoritmy, potenciálně vhodnými pro určení parametrů modelu dynamiky glukózy:
2.1 Artificial Bee Colony
2.2 Firefly bez Leviho letu
2.3 Firefly s Leviho letem
2.4 Particle Swarm Optimization
2.5 Imperialist Competitive Algorithm
3. Implementujte tyto metody a ověřte jejich vhodnost pro určení parametrů modelu dynamiky glukózy. Při implementaci dodržte sw rozrhaní zadané vedoucím práce.
4. Vyhodnoťte dosažené výsledky z hlediska dosažené přesnosti, spotřebovaného strojového času, paměti a časové náročnosti


Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.

Email: txkoutny@kiv.zcu.cz

Vloženo: 15.4.2016 v 01:20:10

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoDoc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.
txkoutny@kiv.zcu.cz
Doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.
txkoutny@kiv.zcu.cz