Webový přehrávač komprimovaných animací s použitím rozhraní WebGL

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


Seznamte se s metodami rigidní a nerigidní registrace 3D trojúhelníkových modelů. Navrhněte a implementujte offline proces skenování animace lidského obličeje pomocí zařízení MS Kinect for Windows 2.0, v němž jsou neúplná data z jednotlivých snímků animace použita k deformaci kompletního modelu hlavy získaného během předzpracování. Analyzujte dosažené výsledky a navrhněte možnosti zlepšení. Implementujte webový přehrávač animací založený na rozhraní WebGL. Věnujte pozornost praktickým aspektům vytvořeného softwaru, především přímočarosti použití bez nutnosti instalovat/povolit moduly na straně klienta.
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.

Email: lvasa@kiv.zcu.cz

Vloženo: 1.1.2017 v 01:20:04

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoDoc. Ing. Libor Váša, Ph.D.
lvasa@kiv.zcu.cz
Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.
lvasa@kiv.zcu.cz