Předělání webu do systému Wordpress a jeho následné vylepšení

Jedná se o nutnost převést toto MVC do systému WordPress buďto za použití některých v současnosti existujících skriptů nebo zcela znovu. Webové stránce rovněž chybí responzivita, kterou by bylo nutné dořešit.

Klíčová slova: tvorba webu, wordpress, php

Související URL: http://www.americantravelshow.com

Navržený typ práce: Semestrální práce     Celkový stav inzerátu: Nové


Americká nekomerční televizní stanice Czech-American TV www.catvusa.com
- více informací http://www.catvusa.com/kiv/

hledá pomoc s předělání webu www.americantravelshow.com do systému
WordPress a jeho následné vylepšení

Stávající Web American Travel Show ( ATS ) je vytvořený na principu HTML5, serverové skripty jsou na bázi ručně napsaného modelu MVC (Model
View Controller) v prostředí jazyka PHP a databáze je standardní MySQL prostřednictvím rozhraní PDO. Uživatelské skripty jsou řešeny pomocí Javascript/jQuery.

Zmíněný model MVC v současnosti funguje na principu: Každá stránka má svůj View a Controller, kde Controller se stará o funkčnost a View
obsahuje vizuální aspekty. Dále je zde třída Router, která nejprve zpracuje URL adresu formátu "www…com/cesta1/cesta2/cesta3/cesta4/" a za asistence rewrite módu převede tuto cestu např. tak, že zavolá
Controller a View s názvem "cesta1", na něm spustí funkci "cesta2" a této funkci předá parametry "cesta3" a "cesta4". Přičemž kontroluje,
zdali daný Controller či daná funkce existují a podle toho mění roli parametrů získané cesty. Zbylé informace jsou předávané přes Session apod.

Stránka rovněž podporuje registraci uživatelů, u nichž rozlišuje dvě role. Hlavní funkcionalitou je pak vedení databáze videí, které stránka umí přehrávat, či je získává ze služeb jako např. Youtube. Před o po
videu se cíleně zobrazují spoty na službu ATS.

V zásadě se tedy jedná o nutnost převést toto MVC do systému WordPress buďto za použití některých v současnosti existujících skriptů nebo zcela
znovu. Webové stránce rovněž chybí responzivita, kterou by bylo nutné dořešit.

Domluva probíhá s česky hovořícím zadavatelem z USA a nebo se zástupcem, který pracuje na ZČU. Kotaktní informace jsou na http://www.catvusa.com/kiv
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Czech American TV

Kontaktní osoba: John Honner

Email: catvusa@gmail.com

Telefon: (708) 813-0028 (USA)

Web: http://www.catvusa.com

Vloženo: 8.1.2017 v 16:39:49