Extrakce označení přídavných látek z obalů potravin

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


Student by se měl zaměřit na možnosti využití OCR algoritmů pro extrakci textů reprezentujících přídavné látky v potravinách (tzv. éčka) z potravinových obalů.
Dále by měl vytvořit aplikaci pro PC, která dokáže z obrazu/fotografie vyjmout označení daných látek a připojit krátký popis (získaný z Webu).
Pěkné by bylo, kdyby se podařilo danou aplikaci spojit s aplikací na mobilním zařízení (předpokládaný OS Android). Pozn.: aktuálně není cílem vyvíjet přímo pro Android, ale pokusit se aplikaci vyvinout alespoň pro PC.
Programovací jazyk: dle uvážení.

Př. využití OCR (CZ): https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/2332

Předpokládaný postup práce:
- seznámení se s metodami a dostupnými knihovnami pro rozpoznávání textu z obrazu/fotografie a s danou problematikou.
- automatické získání dat o škodlivosti přídavných látek v potravinách (např. z webu zdravapotravina.cz)
- vývoj metody pro extrakci označení škodlivých přídavných látek z obalů potravin (lze se omezit na označní E, ale ideálně zvládat i celé názvy). Pozn.: z předchozího kroku lze získat znalostní bázi všech možných éček a zde se lze omezit na jejich identifikaci v popisku potraviny. Také lze vytvořit znalostní bázi "všech" surovin.
- vývoj finální aplikace, její testování a kritické zhodnocení dosažených výsledků.
Pro akad. rok: 2018/2019

Vložil: Ing. Michal Nykl, Ph.D.

Email: nyklm@kiv.zcu.cz

Vloženo: 21.1.2017 v 01:20:04

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Michal Nykl, Ph.D.
nyklm@kiv.zcu.cz
Ing. Michal Nykl, Ph.D.
nyklm@kiv.zcu.cz