Elektronický vrátný s využitím Ethernetu

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


Úkolem je navrhnout koncové stanice pro elektronického vrátného, umožňující přenos jednoduché signalizace a hlasové komunikace s využitím ethernetového propojení. Stanice budou postaveny na bázi výkonných mikrokontrolérů, případně s možností připojení k osobnímu počítači.

Pokyny:

1. Navrhněte koncepci celého systému a proveďte analýzu nároků na výpočetní a přenosovou kapacitu stanic.

2. Zvolte vhodnou platformu pro realizaci stanic.

3. Navrhněte potřebné technické vybavení stanic a stanice podle možnosti realizujte.

4. Vytvořte potřebné programové vybavení stanic a ověřte funkčnost celého systému.

5. Analyzujte možnosti dalšího rozšíření systému (přenos obrazové informace, zvýšené zabezpečení atd.).

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Dr. Ing. Karel Dudáček

Email: dudacek@kiv.zcu.cz

Vloženo: 18.12.2013 v 22:01:25

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchváleno--