Analýza protokolů/dat z časových průběhů signálu

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Prostudujte jednotlivé sériové fyzické/linkové protokoly/signály (např. spi, i2c, uart, 1wire, can, atp).
Navrhněte vhodnou strukturu programu pro jejich analýzu/zobrazení s důrazem na možnost snadného rozšiřování o další protokoly, kdy vstupem jsou navzorkované časové průběhy signálů.
Implementujte zpracování a zobrazení těchto dat.
Ověřte program na reálných datech

idea:vstupem jsou naměřená data (digitální a nebo analogová).
Tyto data zpracovávat ve smyslu:
- detekce chyb na fyzické/linkové vrstvě (napr. špatná logická úroveň)
- vyhodnocení statistických parametrů protokolu (např. doba trvání 1 bitu, mezera mezi byty, zpoždění hran atp)
– případná automatická detekce protokolu a jeho parametru
- konverze naměřenych průběhů do dat (typicky prevod na Byty)
- detekce chyb na linkové vrstvě
- možnost dalšího dekódování dat z linkové vrstvy
Tyto data zobrazit – průběhy i konvertované data, umožnění zobrazení statistik a zvýraznění chybných/odlehlých hodnot, vyhledávání
- program by měl být psán modulárně aby bylo možné přidávat moduly pro další protokoly
Pro akad. rok: 2018/2019

Vložil: Ing. Tomáš Mainzer, Ph.D.

Email: mainzer@ntis.zcu.cz

Vloženo: 29.1.2017 v 01:20:02

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Tomáš Mainzer, Ph.D.
mainzer@ntis.zcu.cz
Ing. Tomáš Mainzer, Ph.D.
mainzer@ntis.zcu.cz