Využití deep learning v jednoduchých BCI systémech

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


1. Prostudujte literaturu týkající se evokovaných potenciálů (ERP), brain-computer interface (BCI) systémů založených na ERP a metod strojového učení z kategorie deep learning.
2. Navrhněte jednoduchý BCI systém.
3. Implementujte části BCI systému, týkající se klasifikace ERP signálu zvolenou neuronovou sítí.
4. Proveďte otestování implementovaného algoritmu na reálných ERP datech.
5. Zhodnoťte dosažené výsledky.
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Lukáš Vařeka

Email: lvareka@kiv.zcu.cz

Vloženo: 11.2.2017 v 01:20:03

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Lukáš Vařeka
lvareka@kiv.zcu.cz
Ing. Lukáš Vařeka
lvareka@kiv.zcu.cz