Algoritmy vypoctu pruseciku trojuhlenika a krychle

Související URL: http://osobni kontakt nutny

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Cilem ulohy je analyza, porovnani algoritmu pro vypocet pruseciku trojuhelnika a krychle (triangle clipping) a porovnani algoritmu




Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Prof. Ing. Václav Skala, CSc.

Email: skala@kiv.zcu.cz

Vloženo: 15.3.2017 v 01:20:03

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoProf. Ing. Václav Skala, CSc.
skala@kiv.zcu.cz
Prof. Ing. Václav Skala, CSc.
skala@kiv.zcu.cz