Numerický 3D výpočet proudění v axiálně-radiálním výstupním tělese – porovnání výsledků získaných z experimentu a z výpočtu

Numerický 3D výpočet proudění v axiálně-radiálním výstupním tělese – porovnání výsledků získaných z experimentu a z výpočtu

Klíčová slova: experiment, výpočet, proudění

Související URL: http://www.doosanskodapower.com/cz/careers/working/studentprograms.do

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


 Ve vybraném 3D modeláři namodelovat experimentální model axiálně-radiálního výstupního tělesa včetně vstupní stacionární lopatkové mříže, simulující poslední stupeň turbíny. Geometrie bude součástí zadání.
 Vytvořit vhodnou výpočetní síť sledované oblasti.
 Nastavit a spustit 3D numerickou simulaci proudění v této oblasti s médiem vzduch, vazké turbulentní proudění. Okrajové podmínky budou součástí zadání.
 Provést numerický výpočet základní varianty prázdného tělesa s/bez nástavby tělesa. Následně provést numerický výpočet několika vybraných variant výstupního tělesa s vnitřními vestavbami (T-žebro, klínová stěna, trubková mříž atd.)
 Vyhodnotit proudová pole v řešené oblasti, zejména se zaměřit na ztrátový součinitel lopatkové mříže a celého tělesa
 Provést porovnání získaných výsledků (formou tabulek a grafů) s výsledky dříve provedených experimentů.
 Na základě získaných poznatků navrhnout úpravy tvaru nebo uspořádání vnitřních vestaveb axiálně-radiálního výstupního tělesa tak, aby došlo ke snížení tlakové ztráty

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Doosan Škoda Power s.r.o.

Email: student@doosan.com

Telefon: 378185353

Web: http://www.doosanskoda.com

Vloženo: 16.3.2017 v 14:54:57

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
uruba@kke.zcu.cz

Nabídky zaměstnání od této firmy

Celkový počet pracovních pozic: 3. Nejnovější z nich jsou:

PoziceLokalitaVložil
Projektant - kondenzace a regeneracePlzeňDoosan Škoda Power s.r.o.
Projektant - tvorba funkčních schématPlzeňskýDoosan Škoda Power s.r.o.
Projektant řídících systémůPlzeňskýDoosan Škoda Power s.r.o.