Měření proudových parametrů lopatkového kola volně se protáčejícího ve výstupním proudu z kontrakční dýzy kalibračního tunelu

Měření proudových parametrů lopatkového kola volně se protáčejícího ve výstupním proudu z kontrakční dýzy kalibračního tunelu

Klíčová slova: měření, lopatka, tunel, proudění

Související URL: http://www.doosanskodapower.com/cz/careers/working/studentprograms.do

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


 Studium literatury a rešerše na dané téma. Vytvoření popisu aerodynamického tunelu a použité měřicí aparatury, vytvořit schéma měřicích řetězců.
 Proměření středních hodnot proudových parametrů na vstupu do oběžného kola Prandtlovo sondou.
 Proměření středních hodnot vybraných proudových parametrů na výstupu z oběžného kola Prandtlovo a miniaturní Pitotovo sondou.
 Ze změřených hodnot tlaků, geometrie oběžného kola a znalosti otáčet dopočítat další proudové parametry (složky rychlostí, teploty proudícího media, výstupní úhly proudící tekutiny, atd.).
 V jednom vybraném provozním režimu proměřit výstupní proudové pole metodou HWA. Ze zaznamenaného signálu určit střední hodnoty modulu rychlosti a fázově střední průběh rychlosti jedné otáčky lopatkového kola.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Doosan Škoda Power s.r.o.

Email: student@doosan.com

Telefon: 378185353

Web: http://www.doosanskoda.com

Vloženo: 16.3.2017 v 14:56:44

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
uruba@kke.zcu.cz

Nabídky zaměstnání od této firmy

Celkový počet pracovních pozic: 3. Nejnovější z nich jsou:

PoziceLokalitaVložil
Projektant - kondenzace a regeneracePlzeňDoosan Škoda Power s.r.o.
Projektant - tvorba funkčních schématPlzeňskýDoosan Škoda Power s.r.o.
Projektant řídících systémůPlzeňskýDoosan Škoda Power s.r.o.