Měření střední hodnoty tlaku v časově proměnném prostředí

Měření střední hodnoty tlaku v časově proměnném prostředí

Klíčová slova: měření, tlak

Související URL: http://www.doosanskodapower.com/cz/careers/working/studentprograms.do

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


 Zpracování rešerše tématu z doporučené a popřípadě další dostupné literatury.
 Provést měření odezvy vybraného měřicího řetězce (odběr statického tlaku popř. pneumatická sonda – tlakový převodník) na jednotkový skok. Ze získaných dat vypočítat parametry přechodové charakteristiky daného řetězce.
 Z přechodové charakteristiky vypočítat úplnou frekvenční charakteristiku, určit zlomovou frekvenci.
 Vytvořit matematický popis měřicího řetězce, který bude popisovat určení střední hodnoty měřené veličiny.
 Pro vybraný měřicí řetězec vyhodnotit velikost chyby určení střední hodnoty měřené veličiny v závislosti na frekvenci, amplitudě budicího signálu.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Doosan Škoda Power s.r.o.

Email: student@doosan.com

Telefon: 378185353

Web: http://www.doosanskoda.com

Vloženo: 16.3.2017 v 14:58:26

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
uruba@kke.zcu.cz

Nabídky zaměstnání od této firmy

Celkový počet pracovních pozic: 3. Nejnovější z nich jsou:

PoziceLokalitaVložil
Projektant - Procesní inženýringPlzeňskýDoosan Škoda Power s.r.o.
Strojní projektantJižní PředměstíDoosan Škoda Power s.r.o.
Najížděč parních turbín (ČR, svět)Plzeň, Ostrava, Brno, Doosan Škoda Power s.r.o.