Experimentální měření proudění na parní turbíně T10MW a vyhodnocení výsledků

Experimentální měření proudění na parní turbíně T10MW a vyhodnocení výsledků

Klíčová slova: měření, turbína, experiment

Související URL: http://www.doosanskodapower.com/cz/careers/working/studentprograms.do

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


 Popsat měřicí systém parní turbíny T10MW. Zaměřit se na měření tlaků, teplot a průtoků v průtočné části turbíny.
 Měřením získat data vhodná k analýze chování průtočné části.
 Provést zpracování dat grafickou i tabulkovou formou, analyzovat získané závěry.
 Určit základní charakteristiky průtočné části (spády, reakce stupňů, účinnosti, průtoky ucpávkami)
 Identifikovat a popsat silné a slabé stránky popisovaného měřicího systému.
 U alespoň jedné z měřených veličin (tlak, teplota, atd.) provést odhad nejistot měření a doporučit snížení nejistoty měření.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Doosan Škoda Power s.r.o.

Email: student@doosan.com

Telefon: 378185353

Web: http://www.doosanskoda.com

Vloženo: 16.3.2017 v 15:00:57

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Ing. Jan Uher
januher@students.zcu.cz

Nabídky zaměstnání od této firmy

Celkový počet pracovních pozic: 3. Nejnovější z nich jsou:

PoziceLokalitaVložil
Projektant - kondenzace a regeneracePlzeňDoosan Škoda Power s.r.o.
Projektant - tvorba funkčních schématPlzeňskýDoosan Škoda Power s.r.o.
Projektant řídících systémůPlzeňskýDoosan Škoda Power s.r.o.