Domovní dohledový systém založený na mobilním telefonu

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


- Prozkoumejte které vlastnosti mob.telefonu jsou využitelné pro domovní dohledový sytém a jaké by bylo vhodné doplnit externími čidly. Analyzujte případná omezení.
- Prozkoumejte a popište vhodné metody/algoritmy (detekce pohybu v obraze, hluku, atp)
- navrhněte vhodné uživatelské rozhraní
- Implementujte software pro vzdálený dohled včetně interface pro externí čidla a uživatelským rozhraním a informováním uživatele

idea: dohledový systém nad (opuštěným) domem (alarm/záznam/ochrana proti vloupání, požáru, vytopení, temperování objektu atp, informování uživatele sms,prozvoněním,emailem,webem)

Pro akad. rok: 2018/2019

Vložil: Ing. Tomáš Mainzer, Ph.D.

Email: mainzer@ntis.zcu.cz

Vloženo: 22.3.2017 v 01:20:04

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Tomáš Mainzer, Ph.D.
mainzer@ntis.zcu.cz
Ing. Tomáš Mainzer, Ph.D.
mainzer@ntis.zcu.cz