Wi-fi Sensor pro "chytrý dům"

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Volné


- Prozkoumejte typy sensorů vhodných a využitelných pro "chytrý dům" a jejich rozhraní.
- Prozkoumejte a navrhněte protokol mezi sensorovým modulem a hlavní jednotkou (mob.telefonem)
- Implementujte program pro čidlo pro wifi modul ESP8266 (s vhodným API rozhraním) (=programování v jazyku C/C++)
idea: obecný wi-fi sensor pro dohledový systém nad domem (požární alarm, pohybový alarm, ochrana proti vloupání, temperování objektu, ...)
Pro akad. rok: 2018/2019

Vložil: Ing. Tomáš Mainzer, Ph.D.

Email: mainzer@ntis.zcu.cz

Vloženo: 22.3.2017 v 01:20:04

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Tomáš Mainzer, Ph.D.
mainzer@ntis.zcu.cz
Ing. Tomáš Mainzer, Ph.D.
mainzer@ntis.zcu.cz