Návrh přípravku pro lokální tlakové zkoušky nátrubků víka reaktoru.

"Návrh přípravku pro lokální tlakové zkoušky nátrubků víka reaktoru po provedení jejich opravy. Téma je možné (vhodné) spojit s navrženou diplomovou prací zařízení na opracování těsnících ploch nátrubku po opravě nátrubků a řešit tuto problematiku jako ucelené téma."

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Nové


"Vlivem provozování a stárnutí jaderných bloků vznikají na některých komponentách provozní nálezy, které je nutné pro zaručení dalšího bezpečného provozu zařízení opravit. Součástí činností v rámci oprav je obvykle i pevnostní tlaková zkouška opravovaného místa, kterou je vhodné provést po dokončení opravy pouze v lokálním rozsahu opravované oblasti.
Cílem práce je proto konstrukční návrh přípravku pro provedení lokální tlakové zkoušky části nátrubku víka reaktoru po provedení opravy. "

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: ŠKODA JS, a.s.

Kontaktní osoba: Mgr.Jitka Heřmanová

Email: jitka.hermanova@skoda-js.cz

Telefon: 378 042 978

Web: http://www.skoda-js.cz

Vloženo: 28.3.2017 v 07:06:53

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKSKatedra konstruování strojůČeká na schválení--