Modelování součinitele přestupu tepla v CFD FLUENT.

Modelování součinitele přestupu tepla v CFD FLUENT, porovnání a klasifikace možných přístupů.

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Modelování součinitele přestupu tepla na stěnách typu solid (nahrazení složitých reálných geometrií jednoduššími s předepsaným opraveným součinitelem přestupu tepla). Definovat možnosti CFD systému FLUENT a na jednoduchém modelu provést porovnání navrhnutých řešení.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: ŠKODA JS, a.s.

Kontaktní osoba: Mgr.Jitka Heřmanová

Email: jitka.hermanova@skoda-js.cz

Telefon: 378 042 978

Web: http://www.skoda-js.cz

Vloženo: 28.3.2017 v 07:12:47

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Ing. Roman Gášpár
gaspar@kke.zcu.cz