Návrh zařízení pro opracování těsnících ploch nátrubků víka reaktoru.

Návrh zařízení pro opracování těsnících ploch nátrubků víka reaktoru po provedení jejich opravy.

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Nové


"Vlivem provozování a stárnutí jaderných bloků vznikají na některých komponentách provozní nálezy, které je nutné pro zaručení dalšího bezpečného provozu zařízení opravit. Součástí činností v rámci oprav jsou obvykle i svařovací práce, které mají vliv na geometrii a přesnost nátrubků z hlediska jejich provozní funkce.
Cílem práce je proto konstrukční návrh zařízení pro opracování horních funkčních ploch nátrubků (čelní plocha příruby a těsnící plochy) po opravě nátrubku svařováním nebo po kompletní výměně konstrukční části nátrubku. "

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: ŠKODA JS, a.s.

Kontaktní osoba: Mgr.Jitka Heřmanová

Email: jitka.hermanova@skoda-js.cz

Telefon: 378 042 978

Web: http://www.skoda-js.cz

Vloženo: 28.3.2017 v 07:42:27

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKSKatedra konstruování strojůČeká na schválení--