Modelování dynamického chování tlakového odlehčovacího ventilu

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


a. Proveďte shrnutí poznatků o typech nestabilit u tlakových odlehčovacích ventilů.
b. Uveďte příslušný matematický model.
c. Simulujte chování systému na základě různých parametrů systému.
d. Uveďte implikace pro praktické použití.

Požadavky:
1. Znalost dynamiky tělesa s jedním stupněm volnosti, mechaniky tekutin a termomechaniky
2. Znalost angličtiny pro studium literatury
3. Znalost výpočetního programu Matlab výhodou
4. Možnost vypracovat práci v cizím jazyce

Doporučená literatura:
1. C.J. Hös, A.R. Champneys, K. Paul, M. McNeely, 2014, Dynamic behavior of direct spring loaded pressure relief valves in gas service: Model development, measurements and instability mechanisms, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 31, 70-81
2. C.J. Hös, A.R. Champneys, K. Paul, M. McNeely, 2015, Dynamic behaviour of direct spring loaded pressure relief valves in gas service: II reduced order modelling, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 36, 1-12
3. R. Darby, 2013, The dynamic response of pressure relief valves in vapor or gas service, part I: Mathematical model, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 26, 1262-1268





Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.

Email: petreret@kke.zcu.cz

Vloženo: 30.3.2017 v 13:36:43

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.
petreret@kke.zcu.cz