Proměření tlakových a rychlostních profilů na turbinové lopatkové mříži pro různé úhly náběhu a okrajové podmínky

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Volné


a. Shrnout základní poznatky z teorie lopatkových mříží.
b. Popsat experimentální zařízení a metodiku měření.
c. Stanovit průběhy tlaků za lopatkovou mříží pro různé úhly náběhu a okrajové podmínky a určit příslušné rychlostní profily.
d. Vyhodnotit aerodynamické charakteristiky testované lopatkové mříže.

Požadavky:
1. Základní znalost měřící techniky, popř. programu Labview
2. Základní znalost mechaniky tekutin
3. Možnost vypracovat práci v cizím jazyce

Doporučená literatura:
1. Citavý, J., Nožička, J., 2003. Lopatkové mříže, ČVUT
2. Krivánka, D., Eret, P., 2005. Měření rychlostního profilu na lopatkové kaskádě, Computational Mechanics, Hrad Nečtiny November 7-9, CZE, 359-364
3. Plaček, T., 2004. Vyrovnání rychlostního profilu před lopatkovou mříží, diplomová práce ZČU/KKE

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.

Email: petreret@kke.zcu.cz

Vloženo: 30.3.2017 v 13:38:02

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.
petreret@kke.zcu.cz