Modelování pennate svalů

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Cílem je úprava stávajícího algoritmu tak, aby se vypořádal s novými daty pennate svalů. Rámcově jde o následující. Sval sestává ze svalových vláken (reprezentováno lomenou čárou), která jdou od jednoho úponového místa na svalu k druhému. V datech máme informaci pouze o několika vláknech na povrchu. Snažíme se ostatní vlákna zrekonstruovat. Aktuálně máme vynikající výsledky pro paralelní a fusiform svaly, kde jsou úponové oblasti víceméně rovnoběžné, malé a na vzdálených koncích svalu (lze si představit jako válec, oblasti jsou podstavy, vlákna, která známe jsou na 1/2 pláště). Rovněž máme dobré výsledky pro fanned (a částečně circular) svaly (lze si představit jako komolý kužel, kde širší podstava může být zkosená, tj. není rovnoběžná s druhou podstavou, a vlákna máme pro tu delší 1/2 pláště). To, co neumíme moc dobře, je situace, kdy máme vlákna kratší a potřebujeme je vhodným způsobem prodloužit (lze si představit jako předchozí scénář, ale máme ta vlákna pro tu 1/2 kratší pláště). Tato situace běžně nastává pro pennate svaly. Cílem je tedy návrh vhodného algoritmu, jeho implementace a ověření na reálných datech.
Pro akad. rok: 2018/2019

Vložil: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.

Email: besoft@kiv.zcu.cz

Vloženo: 31.3.2017 v 01:20:04

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoDoc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.
besoft@kiv.zcu.cz
Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.
besoft@kiv.zcu.cz