Heuristika pro napojení svalového vlákna na úponovou oblast

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Současný stav: existuje algoritmus, který vzorkuje NEROVNOMĚRNĚ objem svalu (lze si představit jako válec) a generuje vlákna, dále existuje algoritmus, který vzorkuje ROVNOMĚRNĚ úponové oblasti (lze si představit jako podstavy toho válce), a konečně existuje jednoduchá algoritmus (Munkres), který propojuje koncové body vláken s nejbližším bodem na úponové oblasti. Protože způsob vzorkování obou algoritmů je z principu různý, při malém počtu vzorků dochází k značným chybám.

Cílem práce je navržení a naimplementování nového algoritmu pro napojení svalového vlákna na úponovou oblast, který nebude trpět výše zmíněným neduhem.
Pro akad. rok: 2018/2019

Vložil: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.

Email: besoft@kiv.zcu.cz

Vloženo: 31.3.2017 v 01:20:04

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoDoc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.
besoft@kiv.zcu.cz
Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.
besoft@kiv.zcu.cz