Analýza veřejně dostupných dat o silniční dopravě

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


Cílem práce je prozkoumat existující zdroje dopravních dat použitelných v simulaci silniční dopravy (např. množství aut projetých určitým místem za jednotku času, rychlosti aut) z veřejně dostupných zdrojů se zaměřením na stránky http://doprava.plzensky-kraj.cz/site/about (ale i případné další). V teoretické části bude popis obecné simulace dopravy a možných vstupních dat. V praktické části se bude jednat o analýzu, jak jsou nalezená data uložená a návrh, jak je zpracovat do podoby použitelné v simulaci dopravy.
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.

Email: tpotuzak@kiv.zcu.cz

Vloženo: 4.4.2017 v 01:20:05

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Tomáš Potužák, Ph.D.
tpotuzak@kiv.zcu.cz
Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.
tpotuzak@kiv.zcu.cz