Návrh publikace Opendat pro Plzeňský kraj

Související URL: http://mapy.kr-plzensky.cz/twist/tgs.php/metis5

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


1. Prostudujte problematiku tvorby Opendat v prostředí Plzeňského kraje.

2. Navrhněte formu publikace dopravních dat, aby byla možná jejich lepší využitelnost.

3. Implementujte webovou aplikaci, která umožní vizualizaci Vámi vytvořených otevřených dat (Opendat). Aplikace by měla dále provádět automatickou analýzu dat a ideálně i předpovídat budoucí průběh.

4. Otestujte navržené řešení a zhodnoťte jeho silné i slabé stránky.

************************************************
Doplňující informace:

Tato práce je spíše analytické povahy a je vhodná zejména pro informační systémy.
Informace o Opendatech v oblasti veřejné správy http://www.mvcr.cz/clanek/otevrena-data.aspx, http://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/data/
Seznam geodat Plzeňského kraje http://mapy.kr-plzensky.cz/twist/tgs.php/metis5
Ukázkový export dat o dopravě: https://doprava.plzensky-kraj.cz/opendata/doprava/den/

Minimální rozsah práce:
- důkladná analýza aktuálního stavu - data i příslušné zákony
- hlavní důraz bude kladen na kvalitně zpracovaný text práce, neboť implementační část je poměrně jednoduchá. Rozsahově se předpokládá min. 40 stran textu.
- text by měl obsahovat jasná doporučení pro Pľzeňský kraj v podobě jak publikovat konkrétní data a na co si u toho dávat pozor např. z důvodu legislativních omezení.
- implementace by měla demonstrovat konverzi dat např. z CSV (doprava.plzensky-kraj.cz) do několika různých otevřených formátů pro snadné strojové zpracování (např. XML, RDF, JSON). Tento nástroj by měl být okamžitě nasaditelný na serveru Plzeňského kraje.

Možné rozšíření:
- online vizualizace nějakého otevřeného zdroje dat - např. doprava na Google mapě
- online náhled a tabulkové zobrazení

Technologie: Php, bez databáze, HTML 5 + CSS 3, JS dle potřeby
Pro akad. rok: 2018/2019

Vložil: Ing. Martin Dostal, Ph.D.

Email: madostal@kiv.zcu.cz

Vloženo: 8.4.2017 v 01:20:05

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Martin Dostal, Ph.D.
madostal@kiv.zcu.cz
Ing. Martin Dostal, Ph.D.
madostal@kiv.zcu.cz