Interaktivní reprezentace procesu KIV/ASWI

Související URL: http://www.kiv.zcu.cz/~brada/files/aswi/aswi-proces/index.htm#cz.zcu.kiv.aswi_plug-in_cz/customcategories/aswi_process_category_6625589C.html

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Volné


V předmětu KIV/ASWI se studentské projekty řídí procesem popsaným mj. v HTML exportu nástroje IBM Rational Method Composer. Tato reprezentace je ale obtížně upravitelná a studenti nemohou komentovat její kvalitu jinak, než kontaktováním přímo vyučujícího. Cílem práce je prozkoumat nátroj EPF (Eclipse Process Framework) podobný RMC, zjistit jeho možnosti interakce výsledného produktu s uživateli, popř. jiné možnosti, jak této interaktivity docílit (úpravou EPF přímo nebo jiným podobným systémem). Následně pak přenést celý popis procesu do vybrané technologie za současné opravy nepřesností a doplnění aktuální verze popisu procesu.
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Petr Pícha

Email: ppicha@kiv.zcu.cz

Vloženo: 12.4.2017 v 01:20:04

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Petr Pícha
ppicha@kiv.zcu.cz
Ing. Petr Pícha
ppicha@kiv.zcu.cz