Rozšíření GUI datového skladu pro data softwarových projektů

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


Nástroj SPADe (Software Process Anti-patterns Detector) slouží k shromažďování dat o průběhu softwarových projektů z různých zdrojů (bugtrackery, úložiště, wiki, mailing listy, atd.). Dlouhodobým cílem je v těchto datech hledání špatných praktik (bad practices, smells, anti-patterns) opakujících se vzorů (patternů) a kontrola adheze projektu k deklarovanému procesu. V současnosti existuje minimalistický nástroj pro prohlížení dat v databázi nástroje SPADe pomocí grafů a statistik, který je třeba rozšířit. Rozšíření zahrnují, ale nejsou limitována na:
- grafická i funkční vylepšení,
- komplikovanější grafy,
- customizace,
- refactoring,
- zanesení/utvrzení a dokumentace konvencí a pravidel pro rozšíření.

1. Seznamte se s projektem SPADe a konkrétněji s dosavadní implementací grafického uživatelského prostředí prezentujícího obsah databáze tohoto nástroje.
2. Analyzujte možnosti rozšíření a vylepšení nástroje a případné vady nebo nedostatky současné implementace.
3. Navrhněte úpravy implementace s ohledem na budoucí rozvoj aplikace.
4. Implementujte navržené změny.
5. Výsledné řešení otestujte regresně, funkčně i uživatelsky.
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Petr Pícha

Email: ppicha@kiv.zcu.cz

Vloženo: 12.4.2017 v 01:20:04

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Petr Pícha
ppicha@kiv.zcu.cz
Ing. Petr Pícha
ppicha@kiv.zcu.cz