Implementace automatického asistenta jazyka transakčních definic

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Vytvoření komplexního nástroje pro nápovědu a zvýraznění syntaxe v definici transakcí ve webové aplikaci DCIx. (Podobně, jako se napovídá kód, procedury atd. v Eclipse nebo Netbeans).
1. Tvorba vlastní gramatiky pro nápovědu
a. Analýza vhodného nástroje pro popis gramatiky (Xtext, JetBrains MPS, ….)
b. Dynamické vygenerování gramatiku ze zdrojového kódu
- Je třeba napovídat atributy objektů atd. které se samozřejmě v čase mění
2.Vytvoření služby pro komunikaci
a. Analýza a navržení architektury
- Zakomponování do DCIx aplikace jako nový Maven modul
- Samostatný modul ve vlastním Tomcatu komunikující přes API (REST)
3. Grafická komponenta pro nápovědu
a. Návrh komponenty a její implementace
- Výběr JS frameworku
- JSP, CSS, LESS, jQuery, …?
4. Zajištění testovatelnosti výsledného řešení
a. Selenium testy

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: AIMTEC a. s.

Kontaktní osoba: Tomáš Časta

Vloženo: 12.4.2017 v 01:20:05

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchváleno--