Chytrý editor doménového jazyka

Související URL: https://www.aimtecglobal.com/dcix/

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Cílem je vytvoření komplexního nástroje pro nápovědu a zvýraznění syntaxe pro doménový jazyk definice procesů v existující webové aplikaci. (Podobně, jako se napovídá kód, procedury atd. v Eclipse nebo Netbeans).
1. Tvorba vlastní gramatiky pro nápovědu
a. Analýza vhodného nástroje pro popis gramatiky (Xtext, JetBrains MPS, ….)
b. Dynamické vygenerování gramatiku ze zdrojového kódu
- Je třeba napovídat atributy objektů atd. které se samozřejmě v čase mění
2.Vytvoření služby pro komunikaci
a. Analýza a navržení architektury
- Zakomponování do DCIx aplikace jako nový Maven modul
- Samostatný modul ve vlastním Tomcatu komunikující přes API (REST)
3. Grafická komponenta pro nápovědu
a. Návrh komponenty a její implementace
- Výběr JS frameworku
- JSP, CSS, LESS, jQuery, …?
4. Zajištění testovatelnosti výsledného řešení
a. Selenium testy

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Aimtec a. s.

Kontaktní osoba: Tomáš Časta

Email: Tomas.Casta@aimtec.cz

Vloženo: 12.4.2017 v 01:20:05

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchváleno--