Identifikace a modelování špatných praktik v projektovém řízení

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


Nástroj SPADe (Software Process Anti-patterns Detector) slouží k shromažďování dat o průběhu softwarových projektů z různých zdrojů (bugtrackery, úložiště, wiki, mailing listy, atd.). Dlouhodobým cílem je v těchto datech hledání špatných praktik (bad practices, smells, anti-patterns) opakujících se vzorů (patternů) a kontrola adheze projektu k deklarovanému procesu. Pro tyto účely je třeba provést široký a hloubkový průzkum v úložištích dat reprezentativního vzorku projektů a identifikovat objevující se anti-patterny zachytitelné nástrojem SPADe. Tyto pak zachytit v XML podobě pomocí existujícího grafického editor vzorů s výstupem ve formátu XML, popř. nástroj rozšířit, pokud se bude zdát nedostatečným.

1. Seznamte se s projektem SPADe a katalogy popsaných, často opakovaných procesních chyb (bad practices, anti-patterns, process smells) z dostupné literatury.

2. Analyzujte data vybraných open-source (nebo jiných volně dostupných) projektů a identifikujte procesní chyby zachytitelné nástrojem SPADe včetně jejich vztahu ke konkrétním metodologiím.

3. Vytvořte modely nalezených procesních chyb v grafickém editoru procesů nástroje SPADe a navrhněte jeho rozšíření nutná k zachycení co největší množiny procesních vzorů.

4. Implementujte a otestujte rozšíření funkčnosti editoru procesů identifikovaná v předchozím bodě.

5. Ověřte správnost vybraných modelů procesních chyb kontrolou přítomnosti v příslušných projektových datech.
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Petr Pícha

Email: ppicha@kiv.zcu.cz

Vloženo: 12.4.2017 v 01:20:05

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Petr Pícha
ppicha@kiv.zcu.cz
Ing. Petr Pícha
ppicha@kiv.zcu.cz