Návrh dekompozice monolitického jádra s využitím microservices

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


1. Prostudujte problematiku dekompozice monolitu s využitím microservices.
2. Navrhněte postup dekompozice vybraného monolitu.
3. Implementujte dekompozici vybraných částí monolitu s využitím microservices.
4. Software otestujte a zhodnoťte navržené řešení.
*************************************************

Poznámky mimo oficiální zadání:
- odborným konzultantem práce je Ondřej Ešler z firmy IntraWorlds s.r.o.
- technologie: php, html 5, css, elastic search, MySQL, javascript, java, docker
- bude se jednat o reálnou úlohu nad existujícím softwarem
- práce se bude týkat projektu Darwin (proces odbourávání starého kódu, proměna historického monolitu) a využití microservice s ElasticSearch v návaznosti na relační databázi.
- aktuálně je tady problém se synchronizací, kdy k synchronizaci dochází s cca 1s odstupem a "pouze" v míře 99,999%. Tady by bylo pěkné, pokud by se podařilo zjistit, proč tomu tak je. Úspěšná realizace diplomové práce není podmíněna vyřešením tohoto problému.
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Martin Dostal, Ph.D.

Email: madostal@kiv.zcu.cz

Vloženo: 13.4.2017 v 01:20:05

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Martin Dostal, Ph.D.
madostal@kiv.zcu.cz
Ing. Martin Dostal, Ph.D.
madostal@kiv.zcu.cz