Monitor životního stylu na platformě Android

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


Cílem práce je navržení mobilní aplikace pro platformu Android, která bude monitorovat životní styl svého uživatele a pomáhat mu k realizaci jeho cílů pro dosažení zdravějšího životního stylu (fitness).

Součástí práce je prozkoumat a navrhnout vhodné detekce vybraných činností, které lze automaticky rozpoznat.
Např. monitorování délky spánku (je noc a telefon se nehýbe), uživatel je cca 1h v okolí bazénu a telefon se nehýbe (nechce do fitness zaznamenat akci plavání?) atd.

Detekce mohou být jak pohybovým senzorem, GPS polohou v okolí zájmového bodu (doma, škola, bazén, stadion),
připojením k známé WiFi síti (doma, škola, oblíbená kavárna).

Uživatel aplikace si stanoví své cíle (týdenní, měsíční, čtvrtletní) a vybere činnosti, kterým se chce věnovat (plavání, chůze, běh, pravidelný spánek, návštěva kavárny jen 5x v týdnu aj.).
Aplikace se bude snažit aktivitu uživatele monitorovat a povzbudit ho v jeho snaze dosáhnout stanovených cílů.

Bližší informace k tématu: Ladislav Pešička, pesicka@kiv.zcu.cz, UN358
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Ladislav Pešička

Email: pesicka@kiv.zcu.cz

Vloženo: 19.4.2017 v 01:20:06

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Ladislav Pešička
pesicka@kiv.zcu.cz
Ing. Ladislav Pešička
pesicka@kiv.zcu.cz