Mobilní hra s využitím GPS navigace

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci na platformě Android včetně serverové části, která umožní realizaci hry založené na plnění předem stanovených cílů, které budou mimo jiné zahrnovat polohu uživatele.

Aplikace podobného typu jistě budou existovat, v první fázi práce bude tedy vhodné prozkoumat několik vybraných existujících a zauvažovat o možných inovativních přístupech, které se využijí ve vlastním návrhu.
(hra na slepo s odkrýváním lokací, předem známý plán, nutnost projít vše či body za splněné úkoly, časové limity, ohraničený prostor, zakázaná území, zákaz rychlých přesunů kolem/autem, ...)

Předpokládaná činnost (dle dohody s bakalářem):
Hrací plán dané hry se stáhne ze serveru, v průběhu hry je potřeba navštívit vybrané lokace (v náhodném či definovaném pořadí), případně načíst QR kódy či NFC tagy jako důkaz nalezení určité věci na dané lokaci, pořídit fotografii vybraného místa apod. Při dosažení stanovených míst je možné zobrazit relevantní informace ke hře (zajímavosti, co zde hledat apod.).Je možné zvážit i hru více spolupracujících hráčů.
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Ladislav Pešička

Email: pesicka@kiv.zcu.cz

Vloženo: 19.4.2017 v 01:20:09

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Ladislav Pešička
pesicka@kiv.zcu.cz
Ing. Ladislav Pešička
pesicka@kiv.zcu.cz