Zpracování signálů v jednotce MityDSP

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


1. Prostudujte architekturu jednotky MityDSP a signálového procesoru OMAP-L138.

2. Prostudujte metody vhodné pro přenos dat z externího zdroje (AD převodníky, kamera, ...) do paměti signálového procesoru.

3. Po dohodě s vedoucím DP zvolte vhodnou ukázkovou aplikaci pro snímání a zpracování dat.

4. Pro ukázkovou aplikaci navrhněte a implementujte signálovou cestu ze zdroje dat do DSP (tj. navrhněte programové vybavení pro DSP a popis komunikačního vybavení implementovaného v FPGA).

5. Implementujte vzorovou aplikaci pro zpracování snímaných dat a pro prezentaci výsledků.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Dr. Ing. Karel Dudáček

Email: dudacek@kiv.zcu.cz

Vloženo: 22.4.2017 v 01:20:07

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoDr. Ing. Karel Dudáček
dudacek@kiv.zcu.cz
Dr. Ing. Karel Dudáček
dudacek@kiv.zcu.cz