Parní ohřev zásobní nádrže mazutu

.

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


1. Vypracujte dle předané výkresové dokumentace zásobní nádrže návrh parního ohříváku zásobní nádrže mazutu a proveďte optimalizaci tloušťky tepelné izolace pro dané parametry páry :
Tlak p = 1,2 MPa
Teplota t = 200 oC
2. Určete spotřebu tepla pro ohřev nádrže na teplotu 70 °C za 8 hodin.
3. Určete spotřebu tepla pro udržení izolované nádrže na teplotě 70 °C, při teplotách okolního prostředí 20 °C, 0 °C a -12 °C (v podstatě krytí tepelné ztráty povrchu nádrže izolací).
4. Výpočítejte velikost teplosměnné plochy topné vložky pro nejmenší teplotu okolního prostředí.
5. Vypracujte návrh topné vložky.
6. Vypracujte návrh armatur a odvodnění pro navazující parní potrubí.
7. Proveďte technicko-ekonomické posouzení navrženého řešení velikosti teplosměnné plochy a tloušťky tepelné izolace.
Rozsah práce : 50 - 70 stran A4
Rozsah příloh : 1 výkres ( schéma zapojení mazutové nádrže )
Forma zpracování diplomové práce : tištěná a elektronická (CD)

Seznam odborné literatury :
• Černý V.: Kotelny. ČVUT Praha, 1975
• Hrdlička F.: Průmyslová energetika. ČVUT Praha, 2000
• Sazima, Kmoníček : Teplo-technický průvodce
• Firemní podklady fy. Gestra

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Kateřina Newton

Vloženo: 29.4.2017 v 17:22:42

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Ing. Vladimír Křenek
krenek@kke.zcu.cz