Modernizace a inovace teplovzdušného kotle

.

Klíčová slova: teplovzdušný kotel

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Zásady pro vypracování:

1. Pro potřeby výrobce teplovzdušných kotlů TKS 100 ( firma PROVOS – metalplast, s.r.o. ) navrhněte řadu teplovzdušných kotlů odstupňovanou od 50 kW – 150 kW určenou pro vytápění průmyslových hal, skladovacích prostor a staveb různých velikostí.
2. Navrhněte ve spolupráci s FUD nový design kotle tak, aby vzhled kotle byl atraktivní pro případné zájemce na trhu kotlů.
3. Navrhněte několik variant tvaru kotle a barevného řešení.
4. Minimalizujte rozměry kotle a hmotnost kotle ve vazbě na použité konstrukční materiály.
5. Vypočítejte velikost teplosměnné plochy pro jednotlivé výkony řady teplovzdušných kotlů a pro teplotu ve spalovací komoře 800 oC.
6. Vypočítejte účinnost kotle přímou metodou pro spalování kusového dřeva.
7. Vypracujte rešerši týkající se možnosti využití žárupevných materiálů pro vyzdívku kotle a pro teploty od 800 - 1250o C.
Rozsah práce: 50 - 70 stran A4
Rozsah příloh: 1 výkres ( rozměrový návrh kotle )
Forma zpracování diplomové práce: tištěná a elektronická (CD)

Seznam odborné literatury :
• Černý V.: Kotelny. ČVUT Praha, 1975
• Hrdlička F.: Průmyslová energetika. ČVUT Praha, 2000
• Sazima, Kmoníček : Teplo-technický průvodce

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Kateřina Newton

Vloženo: 29.4.2017 v 17:29:00

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Ing. Vladimír Křenek
krenek@kke.zcu.cz