Výzkum a vývoj teplovzdušného kotle

.

Klíčová slova: teplovzdušný kotel, výměník tepla

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Zásady pro vypracování:

1. Pro potřeby výrobce teplovzdušných kotlů TKS 100 ( firma PROVOS – metalplast, s.r.o. ) navrhněte výměník tepla sloužící pro přípravu teplé vody integrovaný do stávajícího teplovzdušného kotle.
2. Výměník tepla pro přípravu teplé vody integrovaný do stávajícího kotle TKS 100 bude vytápět externí zásobník teplé vody o objemu 200, 300, 400 nebo 500 dm3.
3. Navrhněte několik variant velikosti teplosměnné plochy výměníku tepla pro přípravu teplé vody, použijte různé průměry trubek výměníku a teplotu spalin za teplovzdušným výměníkem uvažujte v rozmezí 250 - 300 oC.
4. Vypracujte rešerši vhodných materiálů trubek pro výměník tepla sloužící pro přípravu teplé vody a pro teplotu spalin za teplovzdušným výměníkem uvažujte v rozmezí 250 - 300 oC.
5. Vypočítejte účinnost kotle přímou metodou pro spalování kusového dřeva pro původní teplovzdušný kotel TKS 100 bez výměníku tepla sloužícího pro přípravu teplé vody.
6. Vypočítejte účinnost kotle přímou metodou pro spalování kusového dřeva pro inovovaný teplovzdušný kotel TKS 100 s výměníkem tepla sloužícího pro přípravu teplé vody.
7. Porovnejte obě varianty a proveďte technicko-ekonomické posouzení navržených variant řešení.
Rozsah práce: 50 - 70 stran A4
Rozsah příloh: 2 výkresy ( rozměrový návrh kotle s výměníkem tepla pro přípravu TV, schéma zapojení )
Forma zpracování diplomové práce: tištěná a elektronická (CD)

Seznam odborné literatury :
• Černý V.: Kotelny. ČVUT Praha, 1975
• Hrdlička F.: Průmyslová energetika. ČVUT Praha, 2000
• Sazima, Kmoníček : Teplo-technický průvodce

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Kateřina Newton

Vloženo: 29.4.2017 v 17:31:12

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Ing. Vladimír Křenek
krenek@kke.zcu.cz