Experimentální výzkum vlivu axiální mezery mezi rozváděcím a oběžným kolem

Cílem práce je zpracování rešerše experimentálního výzkumu vlivu axiální mezery mezi rozváděcím a oběžným kolem turbínových stupňů vzduchových turbín ve světě. Druhou částí práce bude navržení konstrukčních úprav experimentálního zařízení VT-400 s cílem řízení vzdálenosti mezi RK a OK. Navrhněte dvě konstrukční řešení tohoto problému a porovnejte je navzájem mezi sebou a zároveň se současným stavem.

Klíčová slova: rozváděcí kolo, oběžné kolo, axiální mezera

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


1. Rešerše týkající se experimentálního výzkumu vefukování vzduchu mezi rozváděcím a oběžným kolem, popis zkoumaných stupňů pokusných vzduchových turbín vyhledaných v rámci rešerše.
2. Rozbor několika zajímavých publikovaných článků.
3. Návrh a porovnání několika variant konstrukčního řešení VT-400.
4. Tvorba výkresové dokumentace alespoň jedné (výhodnější) navržené varianty.
Rozsah bakalářské práce:
a) textová část: 30 stran
b) grafická část:


Doporučená literatura:

[1] DIXON, S. L., HALL, C. A.: Fluid mechanics and thermodynamics of turbomachinery, Burlington: Butterworth - Heinemann, 2010, 459 str., ISBN 978-1-85617-793-1

[2] MOUSTAPHA, Hany et al. Axial and radial turbines. White River Junction: Concepts NREC, ©2003. x, 358 s. ISBN 0-933283-12-1.

[3] PAVELEK, Milan a kol.: Termomechanika. Brno: CERM, 2003, 284 str.
ISBN 80-214-2409-5

[4] KADRNOŽKA, Jaroslav. Tepelné turbíny a turbokompresory. [1], Základy teorie a výpočtů. Vyd. 1. Brno: CERM, 2004. 308 s. ISBN 80-7204-346-3.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Kateřina Newton

Vloženo: 29.4.2017 v 17:33:56

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Ing. Marek Klimko
klimko@kke.zcu.cz