Experimentální výzkum proudění hřídelovou ucpávkou rozváděcího kola vzduchové turbíny

Cílem práce je zpracování rešerše experimentálního výzkumu proudění hřídelovou ucpávkou rozváděcího kola vzduchové turbíny. Rešerše by měla obsahovat rozsáhlý popis testovaných stupňů a odkazy na zajímavé publikované články včetně rozboru několika z nich. Druhou částí práce bude navržení konstrukčních úprav jednostupňové turbíny VT-400 umožňujících výzkum proudění hřídelovou ucpávkou.

Klíčová slova: hřídelová ucpávka, rozváděcí kolo, vzduchová turbína

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


1. Rešerše zabývající se hřídelovými ucpávkami používanými v současných parních turbínách.
2. Rešerše týkající se experimentálního výzkumu proudění hřídelovou ucpávkou.
3. Rozbor několika zajímavých publikovaných článků
4. Návrh konstrukčních úprav turbíny VT-400
Rozsah bakalářské práce:
a) textová část: 30 stran
b) grafická část: 1 výkres


Doporučená literatura:

[1] DIXON, S. L., HALL, C. A.: Fluid mechanics and thermodynamics of turbomachinery, Burlington: Butterworth - Heinemann, 2010, 459 str., ISBN 978-1-85617-793-1

[2] MOUSTAPHA, Hany et al. Axial and radial turbines. White River Junction: Concepts NREC, ©2003. x, 358 s. ISBN 0-933283-12-1.

[3] PAVELEK, Milan a kol.: Termomechanika. Brno: CERM, 2003, 284 str.
ISBN 80-214-2409-5

[4] KADRNOŽKA, Jaroslav. Tepelné turbíny a turbokompresory. [1], Základy teorie a výpočtů. Vyd. 1. Brno: CERM, 2004. 308 s. ISBN 80-7204-346-3.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Kateřina Newton

Vloženo: 29.4.2017 v 17:42:51

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Ing. Marek Klimko
klimko@kke.zcu.cz