Kalibrace víceotvorových sond na vzduchovém tunelu

.

Klíčová slova: víceotvorová sonda, vzduchový tunel

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Zásady pro vypracování:

 Zpracovat rešerši doporučené literatury ve vhodném rozsahu.
 Obecně popsat způsob kalibrace a jejího vyhodnocení pro víceotvorové pneumatické sondy.
 Provést kalibraci na aerodynamickém tunelu v laboratoři KKE pro zvolené parametry, vyhodnotit potřebné kalibrační závislosti.
 Provést měření několika vybraných bodů z kalibračního rozsahu na témže zařízení při parametrech odpovídajících kalibraci a vyhodnotit potřebné veličiny (statický a celkový tlak, modul rychlosti, úhly náběhu proudu) na základě kalibračních závislostí.
 Zpracovat odhad nejistoty měření barometrického tlaku na základě znalosti zapojení měřicí aparatury.
 Popsat celý měřicí řetězec včetně schématu zapojení aparatury.Rozsah grafických prací:
Rozsah kvalifikační práce: 30 – 40 stran
Forma zpracování bakalářské práce: tištěná/elektronická

Seznam odborné literatury:

Morrison, G. L., Schobeiri, M. T., Pappu, K. R.. Five-hole pressure probe analysis technique, In. Flow Measurement and Instrumentation, volume 9, Issue3, 1998.

Sedlák, K., Krivánka, D., Milčák, P., Linhart, J. Kalibrace pětiotvorové sondy, In. XXVII. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, 2008, Plzeň.

Treaster, A. L., Yocum, A. M. The calibration and application of five-hole probes, Technical memorandum TM 78-10, 1978, Pensylvania.

Tropea, C, Yarin, A. L., Foss, J. F., Springer handbook of experimental fluid mechanics. Berlin: Springer, 2007, ISBN 978-3-540-25141-5.

Uruba, V., Hanus, D., 2003, “A Method of 3-D Flow-Field Measurement in a Curved Pipe Using a 5-hole Pressure Probe” Letecký zpravodaj, vol 10, No.1, pp.15-19.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Kateřina Newton

Vloženo: 29.4.2017 v 18:07:17

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
uruba@kke.zcu.cz