Příprava měření dvoufázového proudění v modelu palivového souboru pomocí průmyslového tomografu

.

Klíčová slova: dvoufázové proudění, tomograf

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Zásady pro vypracování:


1. Studium dostupné literatury
2. Návrh elektrod na stávajícím modelu palivového souboru
3. Montáž elektrod
4. Odzkoušení měření


Rozsah grafických prací:
Rozsah kvalifikační práce: 30 – 40 stran
Forma zpracování bakalářské práce: tištěná/elektronická


Seznam odborné literatury:


Manuál průmyslový tomograf

Wang, M., Industrial Tomography, Woodhead Publishing, 2015

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Kateřina Newton

Vloženo: 29.4.2017 v 18:09:35

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
uruba@kke.zcu.cz