Měření struktury ve vodním kanálu metodou stereo PIV

.

Klíčová slova: PIV

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Zásady pro vypracování:

1. Zvládnutí ovládání stávající vodní trati v laboratoři KKE.
2. Zvládnutí metodiky měření stereo PIV.
3. Provedení kalibrace metody.
4. Proměření měřicího prostoru vodní tratě ve vybraných režimech a konfiguracích.
5. Vyhodnocení rychlostních polí.
6. Analýza získaných výsledků, odhad chyb měření.
7. Návrh softwaru pro ovládání traverzovacího zařízení v LabVIEW.Rozsah grafických prací:
Rozsah kvalifikační práce: 30 – 40 stran
Forma zpracování bakalářské práce: tištěná/elektronická

Seznam odborné literatury:

Klavík, P., bakalářská práce

Klavík, P., diplomová práce

Manuál LabVIEW, National Instruments

Manuál DANTEC Dynamics Studio

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Kateřina Newton

Vloženo: 29.4.2017 v 18:11:43

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
uruba@kke.zcu.cz