Měření prostorového proudového pole v okolí turbinové lopatky

.

Klíčová slova: proudové pole, PIV

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Zásady pro vypracování:

1. Zvládnutí metodiky měření stereo PIV.
2. Provedení kalibrace metody.
3. Proměření proudového pole v okolí turbinové lopatky v aerodynamickém tunelu KKE ve vybraných režimech a konfiguracích (úhel náběhu, rychlost).
4. Vyhodnocení rychlostních polí.
5. Analýza získaných výsledků, odhad chyb měření.
6. Návrh traverzovacího zařízení včetně softwaru v LabVIEW.


Rozsah grafických prací:
Rozsah kvalifikační práce: 50 – 70 stran
Forma zpracování diplomové práce: tištěná/elektronická

Seznam odborné literatury:

Manuál DANTEC Dynamics Studio

Uruba, V., Pavlík, D., Procházka, P., Skála, V., Kopecký, V., On 3D Flow-Structures behind an Inclined Plate, Experimental Fluid Mechanics, 2016

Manuál LabVIEW, National Instruments

Kopecký, V., Laserová anemometrie v mechanice tekutin, TU Liberec, 2008

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Kateřina Newton

Vloženo: 29.4.2017 v 18:13:20

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
uruba@kke.zcu.cz