Měření Reynoldsových napětí sondou se žhaveným drátkem

.

Klíčová slova: Reynoldsova napětí, žhavený drátek

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Zásady pro vypracování:

1. Na základě rešerše literatury vybrat metodu měření Reynoldsových napětí pomocí sondy se žhaveným drátkem.
2. Připravit experiment na vzduchové výtlačné trati v laboratoři KKE.
3. Provést měření ve vybraném bodě.
4. Vyhodnotit Reynoldsova napětí.


Rozsah grafických prací:
Rozsah kvalifikační práce: 50 – 70 stran
Forma zpracování diplomové práce: tištěná/elektronická

Seznam odborné literatury:

Bruun, H.H., Hot-wire Anemometry. Principles and Signal Analysis, Oxford, 1987.

Jonáš, P., Rotary slanted single wire CTA - a useful tool for 3D flows investigations, EPJ Web of Conferences, 45, 01047 (2013)

Jonáš, P., Termoanemometr - možnosti a meze použití, Modelování a měření turbulence, 14.-17.6.2000, Nečtiny

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Kateřina Newton

Vloženo: 29.4.2017 v 18:15:07

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
uruba@kke.zcu.cz