Vývoj pneumatické sondy pro měření 3D proudění

.

Klíčová slova: pneumatická sonda, 3D proudění

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Zásady pro vypracování:

1. Na základě rešerše literatury vybrat nejvhodnější tvar sondy a vytvořit pro ni výkresovou dokumentaci.
2. Vhodnou volbou matematického modelu ověřit vybrané vlastnosti pneumatické sondy.
3. Otestovat a zkalibrovat sondu na aerodynamickém tunelu ŠKODA (laboratoře DŠPW) z pohledu statických parametrů, (statická kalibrace).
4. Navrhnout způsob kalibrace pro otestování dynamických parametrů sondy.
5. Vytvořit vhodné kalibrační závislosti pro aplikaci při následujícím měření.
6. Provést měření v několika vybraných bodech a vhodně vyhodnotit veličiny charakterizující statické a dynamické chování proudící tekutiny obtékající sondu.Rozsah grafických prací:
Rozsah kvalifikační práce: 50 – 70 stran
Forma zpracování diplomové práce: tištěná/elektronická

Seznam odborné literatury:

Brouckaert, J. F. Development of fast response aerodynamic pressure probes for time-resolved measurements in turbomachines. VKI, 2004. ISBN 2-930389-08-7.

Dambach, R, and Hodson, HP, 1999, A New Method of Data Reduction for Single-Sensor Pressure Probes, ASME Paper No 99-GT-304, ASME Turbo Expo 1999, Indianapolis

Hodson, HP, and Dambach, R, 1998, Single-sensor fast response pressure probes - the least-squares method of data reduction, 14th Symp on Measuring Techniques in Transonic and Supersonic Flow in Cascades and Turbomachines, Limerick, Sept

Humm, J. H., Gossweiler, C. R., Gyarmathy, G. On Fast-Response Probes: Part 2—Aerodynamic Probe Design Studies. J. Turbomach 117(4), 618-624, 1995

Tanaka, K., Kalfas, A. I., Hodson, H. P. Development of Single Sensor Fast Response Pressure Probe.

Tanaka, K, Kalfas, AI, and Hodson, HP, 2000, Development of Single Sensor Fast Response Pressure Probes, XVth Bi-Annual Symposium on Measuring Techniques in Transonic and Supersonic Flows in Cascades and Turbomachines, Florence, Sep 28-29

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Kateřina Newton

Vloženo: 29.4.2017 v 18:16:46

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
uruba@kke.zcu.cz