Experimentální určení časové konstanty smyčkového RTD detektoru JE Temelín

Téma zadává ÚJV Řež, a. s., Divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost, Oddělení diagnostiky a radiační bezpečnosti Osnova zadání: 1. Teoretický úvod - Popis významu smyčkových RTD detektorů v rámci JE - Rešerše přístupu na ostatních JE ve světě - Detailní popis šumové metody 2. Popis experimentu (případně návrh) 3. Vývoj měřícího SW pomocí NI LabView - Případně vývoj SW pro určení časové konstanty z naměřených dat 4. Provedení několika experimentů, vyhodnocení

Klíčová slova: Noise Analysis, Resistance Temperature Detector,

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


Popis:

Teplotní výstup ze smyčkových RTD (Resistance Temperature Detector) vstupuje do vyhodnocení bezpečnostními systémy, pro které existují legislativně definované požadavky na časový interval, kdy musí zareagovat na změnu. Odezva RTD tvoří dominantní část tohoto času a se stářím RTD roste. Proto je v zájmu provozovatele sledovat tuto hodnotu.
V ÚJV Řež byla vyvinuta technika na základě šumové analýzy signálu, která umožňuje určit časovou konstantu smyčkových RTD v JE bez narušení provozu JE a bez prodloužení odstávky.
V ÚJV Řež, a.s. nově vzniklo experimentální pracoviště pro určování časových odezev RTD mimo JE. Tím se naskýtá příležitost pro zadání DP/BP.

Přínos studentovi:
• Náhled do provozu JE
• Principy šumové analýzy
• Vývoj SW v LabView

Vzhledem k nastavení rozsahu pro DP nebo BP lze obsah všech bodů uvedených v osnově obměnit, kromě:
• vývoje měřícího SW v NI LabView,
• provedení několika experimentů, vyhodnocení.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: ÚJV Řež, a. s., Divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost, Oddělení diagnostiky a radiační bezpečnosti

Kontaktní osoba: Jiří Hanuš

Email: jiri.hanus@ujv.cz

Vloženo: 29.4.2017 v 18:31:45

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Ing. Kateřina Bílá, Ph.D.
demjanck@kke.zcu.cz