Analýza jevů ovlivňujících měření teplot a dalších veličin na zkušebním radiálním kompresoru

Přesné stanovení teplot proudu (spolu s řadou dalších veličin) je jedním z klíčových parametrů při měření radiálních stupňů a stanovování jejich účinnosti na zkušebním zařízení DARINA IV. V průběhu testování první kompletní řady nových stupňů byla nashromážděna řada zkušeností s měřením veličin a zdá se velmi vhodné jejich další analýza a doplnění poznatků o testy zaměřené na chování konkrétních veličin. Cílem je nejen stanovení reálné nejistoty měření, ale především důkladná znalost chování měřícího řetězce v různých podmínkách měření s cílem nejistotu měření snížit.

Klíčová slova: radiální kompresor

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


Plánovaná diplomová práce se zaměří na komplexní analýzu měřených veličin s důrazem na měření teplot proudu. Půjde především o prověření ovlivnění měřicích sond přilehlou teplotou stěny a pokus o zpřesnění restitučních faktorů, ale i další studie. Výsledky práce budou uplatněny v praxi při dalších měřeních radiálních kompresorových stupňů.
Zadání je připraveno ve spolupráci ZČU/NTC a Howden ČKD Compressors s.r.o.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Kateřina Newton

Vloženo: 29.4.2017 v 18:36:53

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Ing. Richard Matas, Ph.D.
mata@ntc.zcu.cz